About Me

My photo

Just a typical girl... \(^_^)/ 

Monday, 31 October 2016

SAHABAT KE SYURGA

Nur Asmalina binti Md Sidik
P-ISM0067/15
Calon Ijazah Sarjana
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam
Universiti Sains Malaysia

Artikel ini ditulis bagi memenuhi tugasan penulisan blog kursus SYW502 (Pembangunan Insaniah Untuk Pengurus Institusi). Artikel ini mengandungi lima bahagian. Bahagian pertama adalah pengenalan yang membincangkan maksud rakan sebaya dan isu; kedua, ciri-ciri sahabat yang baik; ketiga, peranan sahabat kepada seseorang; keempat, membina hubungan ke mardathillah; dan kelima kesimpulan kepada keseluruhan perbincangan.

Pengenalan
Menurut laman web Psyconsultancy and Training (2015), rakan sebaya merupakan kumpulan remaja yang sama dari segi pendidikan, kelas sosial dan minat. Rakan sebaya juga antara adalah salah satu proses lanjutan sosialisasi. Kebiasaannya, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang.  Hasil kajian yang dilakukan Azizi Yahya dan Muhamad Jumat Aliju (t.t) penolakan daripada rakan sebaya merupakan faktor remaja terlibat dengan rakan yang bertingkah laku devian. Belakangan ini, isu remaja dan sosial kerap dipaparkan di dada akhbar dan media arus perdana. Laporan Utusan Online (2016) menyatakan gejala sosial remaja semakin membimbangkan. Hasil siasatan mendapati golongan remaja ini terlibat dalam kegiatan sosial dan vandalisme. Antara punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini disebabkan pemilihan sahabat yang tidak tepat lalu menjerumuskan diri ke dalam kancah yang tidak bermoral. Menurut Yusuf al-Qadrawi, golongan muda adalah lebih berharga dari hasil galian dan sebagainya kerana mereka akan menerajui pimpinan negara di masa akan datang. Kesedaran awal remaja dalam memilih sahabat adalah keperluan dalam membentuk sahsiah diri yang lebih baik.

Ciri-ciri sahabat yang baik
Sahabat adalah salah satu daripada modal insan yang membina kesejahteraan dalam persahabatan. Persahabatan pula perlu dibina berlandaskan kepada amalan pembangunan insan individu seperti bertoleransi, bersopan santun, baik tutur kata dan sebagainya. Keutamaan pemilihan sahabat haruslah membawa kita ke syurga Allah. Aspek menilai sahabat perlulah memilih dari sudut ketakwaan, keimanan, keikhlasan, kerendahan hati dan bersama dalam perjuangan ke arah Islam yang sebenarnya. Sahabat sebegini perlu diberi tempat yang teristimewa. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,

“Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam ketika berjumpa, menyediakan tempat duduknya di dalam majlis serta memanggil dengan nama yang disenanginya." (Hadis al-Tabrani)

Hadis di atas adalah sebagai contoh yang terbaik untuk melakukan kebaikan kepada sahabat. Walau pun hal tersebut dianggap sebagai remeh dan kecil, namun hakikatnya ia tetap menggembirakan hati seorang sahabat. Justeru, berbuat baik dengan sahabat amatlah digalakkan.

Peranan seorang sahabat
Peranan sahabat begitu besar untuk membimbing sahabat yang lain. Seorang sahabat itu perlu mempamerkan keperibadian mengikut nilai Islam dalam pergaulan agar menjadi wadah yang penting untuk membimbing sahabat yang lain. Selain itu, sahabat yang baik perlu menuturkan kata yang baik dari segi percakapan dan isinya. Bicara yang baik mampu menarik minat ramai orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pepatah ada menyebut “perkataan yang lemah lembut itu melembutkan hati yang lebih keras daripada batu dan perkataan yang kasar itu mampu mengeraskan hati yang selembut sutera”. Maka, setiap tutur bicara oleh sahabat itu harus berakhlak dan tidak menyakitkan hati. Fitrah manusia itu sendiri ingin dihormati dan disayangi. Oleh itu, sahabat turut berperanan untuk memberi penghormatan yang sewajarnya terhadap sahabatnya yang lain bagi mewujudkan suasana yang harmoni lalu menimbulkan kasih sayang kerana Allah. Menegur secara hikmah adalah antara contoh menunjukkan rasa hormat kita kepada sahabat.


Membina hubungan ke Mardathillah
Sahabat ini bukan sahaja berperanan menjadi tempat untuk kita bercerita, mengadu duka lara dan gelak ketawa. Bahkan, mereka adalah pelaku pembangunan yang bersama membawa kita kepada keredaan Allah semata-mata. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), terdapat tiga kaedah untuk memperoleh redha Allah iaitu tauhidnya dengan Allah merangkumi keikhlasan; kedua, syariat dijaga dengan bersungguh-sungguh dan ketiga, akhlak dengan Allah turut dijaga sungguh-sungguh dengan meninggalkan sifat-sifat mazmumah.  Oleh itu, dalam persahabatan seharusnya mempunyai matlamat akhir yang sama iaitu menuju redha Ilahi. Hubungan yang dibina sesama manusia yakni sahabat akan turut mendapat redha Allah sekiranya antara mereka saling menjaga untuk ke syurga Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud,

“Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jelas hadis di atas menunjukkan kasih sayang sesama sahabatnya. Kesempurnaan iman seseorang itu bergantung pada kasih sayangnya terhadap sahabat dan saudaranya. Kasih sayang yang diberikan kepada sahabat seperti mengasihi dirinya sendiri adalah  penting dan dipandang tinggi dalam Islam.

Maka, hubungan habluminannas iaitu hubungan sesama manusia khususnya sahabat perlu diberi penekanan yang sewajarnya kerana dengan hubungan ini, boleh membawa kepada hubungan habluminallah iaitu hubungan dengan Allah. Seterusnya membawa kepada kejayaan dunia dan akhirat.

Kesimpulan
Pendek kata, sahabat antara insan yang mencorak kehidupan kita di masa hadapan. Pemilihan sahabat yang baik memerlukan kesedaran awal dari kecil lagi. Tersilap pilih sahabat, maka akan menyesal di kemudian hari. Menjadi sahabat yang baik, ikhlas, beriman dan bertakwa kerana Allah juga akan membawa ke syurga Allah. Perkara yang paling penting adalah bersama-sama memimpin tangan sahabat menuju mardathillah. Maka, niatkan dengan ikhlas untuk bersahabat kerana Allah. Semoga Allah terus meredhai apa yang kita lakukan.

Bibliografi

1) Azizi Yahya dan Muhamad Jumat Aliju. (t.t). Pengaruh negatif rakan sebaya. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

2) Lidwa.com

3) Muhammad Syukri Salleh. (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.

4) Psyconsultancy & Training. (2015). Pengaruh rakan sebaya terhadap anak-anak. Diakses pada 31/10/2016 di https://psyconsultancyandtraining.wordpress.com


5) Utusan Online (2016). Gejala sosial remaja membimbangkan. Diakses pada 26/10/2016 di http://www.utusan.com.my/berita/wilayah/kl-putrajaya/gejala-sosial-remaja-membimbangkan-1.259671

Monday, 23 May 2016

Menanam Tauhid dalam Aspek Pengurusan Diri dan Institusi

Acuan diri bersandarkan Islam itu terbentuk daripada nilai-nilai yang diterapkan sedari kecil. Asas-asas pengetahuan tentang akidah akan membawa kepada sifat ketauhidan terhadap Allah SWT. Secara tidak langsung, ia menjadi tunjang dalam menegakkan sesuatu syariat. Sebagai hamba, wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Selain akidah yang menjadi teras dalam pengurusan diri seseorang, syariat dan akhlak turut menjadi pendokong bagi memantapkan lagi nilai-nilai ketauhidan kepada Allah dalam diri individu dan institusi, (Ridzuan, 2010). 

Akidah itu begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang yakin terhadap Zat Yang Maha Besar. Menurut Hassan al-Banna, keteguhan dan kepercayaan akidah yang tinggi dapat memupuk hati dan jiwa menjadi tenang. Jadi, bagaimana kita ingin menguruskan sesuatu itu mengikut konsep tauhid yang sebenarnya? Hal ini berkait di antara insan, amal yang dilakukan dan kedudukan organisasi yang diterajui. 

Secara umumnya, hakikat insan itu adalah seorang yang seringkali alpa, mudah merasa kecewa, kerap putus harapan, mudah beremosi dan sebagainya. Allah telah berfirman yang bermaksud:

"Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumnya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan yang lemah."

                                                                                                                              (Surah An-Nisa', 4:28)

Seharusnya kita sebagai manusia perlu tahu akan sifat-sifat semulajadi, fitrah sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi ini dan mampu untuk menilai yang mana hak dan batil. Manusia sebagai pelaku itu sendiri harus mengetahui bahawa terdapat pecahan dalam mentauhidkan Allah  iaitu tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Secara dasarnya, tauhid rububiyyah mempercayai dengan yakin bahawa Allah itu adalah satu dan tiada pengganti. Dalam konsep tauhid rububiyah ini juga perlu meyakini bahawa Allah yang mencipta segala yang ada di atas muka bumi ini berdasarkan kepada kekuasaan-Nya. Tauhid uluhiyyah pula  secara dasarnya beriktikad bahawa hanya Allah yang patut disembah dan segala tingkah laku semata-mata kerana Allah. Oleh yang demikian, manusia sebagai pelaku utama harus menerapkan nilai-nilai ketauhidan dahulu sebelum beramal.

Kefahaman terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri perlu dipupuk dengan nilai-nilai tauhid itu sendiri agar setiap apa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Kaedah seorang hamba itu beramal hendaklah dimulai dengan niat yang betul kerana Allah semata-mata dan tidak mengharapkan balasan selain ganjaran yang akan diberikan oleh Allah. Selain itu konsep amal ini turut merangkumi syariat yang dibawa bahawa setiap perkara yang dilakukan tidak melanggar batas-batas syariat agama Islam. Disamping mengamalkan perkara yang boleh membangunkan institusi seperti perniagaan dan melebarkan empayar, namun perkara yang menjadi kewajipan tidak harus ditinggalkan seperti solat 5 waktu dan beramal jariah.

Sebagai pemegang amanah di atas bumi Tuhan ini, manusia itu dipertanggungjawabkan dengan tuntutan sebagai hamba dan khalifah bagi menerajui dunia ini membawa kepada akhirat yang sempurna. Oleh yang demikian, hakikat berorganisasi itu adalah salah satu daripada perlakuan manusia untuk menunjukkan ketauhidan kepada Allah. Organisasi yang dibina berdasarkan kepada tauhid yang tinggi kepada Allah mampu untuk membangun dengan lebih kukuh. Keseimbangan yang ditonjolkan dari diri pekerja itu sendiri, perilaku yang dibawa serta organisasi yang terbina dengan aspek-aspek tauhid akan jelas memancarkan pengurusan yang lebih baik. 

Kesimpulannya, menanam tauhid dalam aspek diri dan institusi adalah satu cara yang harmoni dalam menguruskan sesebuah institusi. Aspek dalaman diri pekerja itu sendiri sama ada peringkat atasan dan bawahan perlulah selari dengan tujuan dan matlamat organisasi itu ditubuhkan agar semua mendapat keredhaan Allah.

Bibliografi

1. Surah.My (2016)
2. Wawasan Open University. (t.t). Konsep akidah 
3. Ridzuan. (2010). Pengurusan etika: Etika pengurusan Islam, diakses daripada       http://pengurusanetika.blogspot.my/2010/09/etika-pengurusan-islam.html
4. Hisyam Ummar Projects. (2014).  Kelemahan manusia (40 ayat). Diakses daripada http://sayahafiz.com/index/7/AL-QURAN/3216/Kelemahan%20manusia.html#

Sunday, 17 April 2016

Ketauhidan dalam Institusi Pembangunan

Konsep utama dalam sesebuah pembangunan institusi adalah untuk mencapai segala matlamat yang telah dirangka seawal penubuhan sesebuah institusi. Kerangka yang membawa jelas hala tuju sesebuah institusi mampu menyumbang kepada pembangunan yang mapan dari segi lahiriah khususnya. Walau bagaimanapun, sesebuah institusi itu dianggap pincang sekiranya tidak mengamalkan pendekatan-pendekatan yang diterapkan oleh Islam. Lebih malang lagi, sekiranya institusi tersebut adalah milik orang Islam. Persoalannya, siapakah yang akan membangunkan institusi berteraskan Islam? Apakah pendekatan yang boleh menghidupkan institusi pembangunan Islam?

Menelusuri sejarah pembangunan yang dibawa ke Tanah Melayu, antara institusi awal adalah institusi raja-raja melayu, institusi pendidikan, institusi pentadbiran dan sebagainya. Institusi pendidikan berkait rapat dengan istana. Hal ini disebabkan kelahiran institusi pendidikan bermula sejak Parameswara memeluk Islam lalu menjadikan istananya tempat untuk menimba ilmu Islam sehingga Tanah Melayu dijajah pada abad ke-18 Masihi (Wawasan Open University, 2016). Sejarah telah membuktikan bahawa setelah kehadiran penjajah di Tanah Melayu turut mengganggu proses institusi yang bertunjangkan salur-galur Islam. Pemerintahan secara kolonial telah menyebabkan institusi raja, institusi pendidikan dan sebagainya mengalami asimilasi dengan pentadbiran baru yang lebih bersifat kolonial. Minda rakyat telah dijajah dan dihidangkan dengan pelbagai jenis bentuk materialistik yang lebih melalaikan. Semakin lama, asuhan berbentuk Islamik semakin pudar lalu terbangunnya rakyat yang lebih berdaya saing dari segi lahiriah semata-mata dan membiarkan keronanian kering-kontang.

Dalam perspektif Islam, pembangunan institusi itu lebih bersifat syumul kerana merangkumi keseluruhan dalam kehidupan yakni lahiriah dan rohaniah (Joni Tamkin Borhan, 2008). Aspek luaran dan dalaman diambil kita jika ingin pendekatan Islam itu menyerap ke dalam sesebuah institusi. Aspek luaran yang dibincang kan di sini adalah hubungan yang bersifat vertikal iaitu diantara manusia dan alam. Bagaimana ingin membentuk sebuah komuniti yang utuh dan kukuh? Cara yang paling ringkas adalah dengan memastikan hubungan yang terjalin sentiasa erat. Selalu menganggap bahawa setiap insan yang hadir dalam diri kita adalah utusan dari Allah. AAllah mengirimkan mereka untuk kita membawa ke jalan yang lurus, bersama-sama menuju jannah Allah Azzawa Jalla. Jelas di sini menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah dengan membimbing sahabat-sahabat yang telah diutuskan dengan amanah. Maka, jalinan yang terjadi mampu memperkuatkan sesebuah institusi pembangunan.

Sebagaimana kita bersosial, begitu juga kita perlu menjaga hubungan dengan alam agar tidak melakukan pembaziran. Dalam karya Muhammad Syukri Salleh, 2003 beliau menerangkan pengertian sumber alam ini melibatkan rahsia penciptaannya sehingga kepada tujuan kejadiannya. Seorang hamba yang sering mengabdikan diri kepada Allah akan bertadabbur dengan alam sekeliling bagi menghayati kekuasaan dan keEsaan-Nya. Mengurus alam juga bukan perkara mudah bagi seorang hamba yang kerdil. Apa yang mampu dilakukan adalah dengan menggunakan segala anugerah yang dicipkan oleh Allah dengan akal yang bijak dalam membangunkan sebuah institusi tanpa dorongan hawa nafsu.

Aspek dalaman pula melibatkan pendekatan diri seorang hamba dengan Penciptanya adalah dengan berasa kekuasaan-Nya melebihi segala yang ada di dunia ini. Hal ini sama erti dengan mentauhidkan Allah dalam membangunkan sesebuah institusi. Individu yang mengamalkan nilai tauhid akan lebih bersikap terbuka, melahirkan insan yang bermaruah, melahirkan rasa rendah diri, menjadikan individu yang lebig soleh, tidak mudah berputus asa, mempunyai kkesabaran yang tinggi, mewujudkan sikap redha dan patuh kepada peraturan Allah (Wan Liz Ozman,1996). Ketauhidan yang tinggi perlu ada dalam hati dan jiwa setiap manusia kerana manusia adalah khalifah yang telah dijadikan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada-Nya.

Allah telah berfirman yang bermaksud:

"Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia selain untuk mengabdikan diri kepada Aku"
                                                                                                                 
                                                                                                                         (Surah Az-Zariyat, 51:56)

Mmemiliki akhlak dan budi pekerti yang tinggi akan melahirkan khalifah yang berwibawa. Lahirnya khalifah yang berwibawa akan membawa kepada lahirnya sebuah institusi yang mantap dari segi hubungan habluminallah dan habluminannas. Bukan sahaja masyarakat yang menerima tempiasnya, malah ekonomi juga turut berkembang dengan pesat sekiranya ada nilai amanah, bertanggungjawab dan jujur dalam mengendalikan sesebuah ekonomi. Malah bukan setakat itu sahaja, keberkatan yang dikurnia juga menambahkan lagi keharmoniannya.

Kesimpulannya, pembangunan sesebuah institusi itu mampu menggerakkan ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara jika dipasakkan dengan ketauhidan kepada Allah SWT. Percaya, yakin dan berserah dengan segala ketentuan mampu menjamin kejayaan sesebuah institusi.


Bibliografi:

Muhammad Syukri Salleh, (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn.Bhd.

Wan Liz Ozman Wan Omar, (1996). Pengurusan Islam abad ke-21: Revolusi pengurusan untuk keunggulan sektor awam dan korporat. Kuala Lumpur: Utudan Publications & Distributions Sdn Bhd

Joni Tamkin Borhan, (2008). Permikiran pembangunan ekonomi berteraskan Islam. Jurnal Usuluddin, 27, 93-107. Diakses daripada http://biomed2011.um.edu.my/filebank/published_article/8172/Jurnal.Usuluddin.27.2008-07.Joni.Ekonomi.pdf

Wawasan Open University, (2016). Pengajian Islam. Diakses daripada http://pengajianislam.pressbooks.com/

Hairunnizam Wahid, Ab. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor, (t.t). Pembaharuan pentadbiran untuk pembangunan menurut Islam. Diakses daripada http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/pentad%20awam.pdf


Saturday, 12 March 2016

Model Pengurusan Islam

Di dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan tentang keadilan dalam berurusan. Firman Allah yang bermaksud,

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Al-Nahl, 16:90)

Terjemahan ayat Al-quran seperti di atas telah menunjukkan bukti bahawa Allah telah menyuruh hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Oleh yang demikian, model pengurusan Islam sangat dianjurkan dalam sesebuah organisasi atau institusi. Bertitik tolak daripada sumber yang diyakini iaitu Al-Quran dan Hadis, model pengurusan Islam adalah bersifat syumul dan komprehensif jika dibandingkan dengan model-model pengurusan Barat. Islam meletakkan tauhid sebagai pemacu dalam pengurusan baik dari segi dalaman mahupun luaran. Apabila meletakkan tauhid sebagai pemangkin kepada organisasi, maka bukan sahaja menjaga hubungan di antara sesama makhluk tetapi hubungan dengan Allah juga turut sama dijaga. 

Menurut karya Yusof Ismail (1991), model pengurusan Islam itu haruslah dibentuk dengan akidah yang mantap kerana ia akan menentukan matlamat sesebuah organisasi. Organisasi yang mengamalkan penerapan nilai-nilai Islam itu sendiri akan mampu melihat kesannya bukan sekadar dalaman, malahan masyarakat luar juga turut merasai ikatan akidah yang wujud. 

Penerapan nilai-nilai Islam yang sempurna turut menjadi tonggak dalam model pengurusan Islam. Nilai-nilai Islam ini bukan sahaja dalam urusan jual-beli malahan akhlak, budi pekerti, tatasusial dan sebagainya dijadikan snadaran untuk memacu ke aran model pengurusan Islam. Sebagai contoh, sifat jujur dalam perniagaan amat dititikberatkan bagi menjamin keharmonian antara peniaga dan pembeli. Sekiranya peniaga menipu pembeli dengan meletakkan harga barangan seperti tidak masuk akal bukankah ia tidak jujur. Natijahnya, masalah bukan hanya terpalit kepada peniaga tersebut, malahan seluruh institusi masyarakat. Pembeli akan menjadi was-was dalam pembelian, hasil dapatan yang tiada keberkatan dan sesungguhnya Allah menjadi murka. 

Di dalam model pengurusan Islam ini sangat menekankan konsep syura atau musyawarah. Melalui konsep ini, perbincangan secara berkumpulan dapat dilaksanakan. Bukan hanya sekadar perbincangan diperingkat atasan, malahan pihat bawahan juga diajak untuk berbincang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa adanya ikatan yang utuh diantara majikan dan pekerja. Secara dasarnya, di pihak bawahan yang seringkali menjadi mangsa keadaan sekiranya terdapat perubahan dalam pentadbiran atau pengurusan. Secara tidak langsung, dengan berbincang secara atas bawah mampu mengurangkan rasa tersisih dalam pembuatan keputusan dalam organisasi.

Kesimpulannya, pengurusan yang sistematik dan bercorak Islam perlu menjadi tunjang dalam sesebuah organisasi. Model pengurusan Islam ini bukan sahaja akan mencorakkan sesebuah organisai mlahan seluruh masyarakat. Melalui syariat, Islam mampu berkembang dengan lebih baik di mata dunia berbanding Barat. Oleh yang demikian, penekanan yang konsisten perlu dilaksanakan agar matlamat sesubah organisasi yang bercorak Islam secara khususnya menjadi model yang kukuh.


Rujukan

1. Yusof Ismail (1991) Mengurus secara Islam. Kuala Lumpur. A.S.Noordeen

2. Wan Liz Ozman Wan Omar (1996) Pengurusan Islam abad ke-21. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd

3. Sarimah Othman, Siti Shuhada Ayob, Musyahadah Sawal, Erdayani Ismail, Siti Nur Shafikawati Rahim, Nurul Najihah Alias, etl (24 Februari 2013) Pengurusan dalam Islam. Retrieved from http://www.slideshare.net/ssuserd6ddff/pengurusan-islam-16729525